1. Hvad er forskellen mellem butikslokalisator, afhentningsfinder og afhentning i butik

  Hvad er forskellen mellem butikslokalisator, afhentningsfinder og afhentning i butik

  Coronavirus-pandemien vil sætte et stort præg på vores civilisations historie. Vi kan sikkert konkludere, at verden er blevet opdelt i 'før' og 'efter'. Folk fik nye vaner, og deres forbrugsadfærd blev også ændret. Pandemien blev en katalysator for den medrivende vækst af e-handel, mens "Digital" og "Kontaktløs" blev synonymer med "Sikker".
  Nye 'post-pandemiske' kunder føler sig mere sikre på at købe online end deres forfædre. Desuden er deres forventninger til købsoplevelsen ikke længere differentieret af offline/online salgskanaler, og de forventer at få de samme


 2. Magento version 2.4.6 release – What you need to know

  Magento version 2.4.6 release – What you need to know

  Magento has just released its latest version (and it seems to be the only version released this year as well). The release was made public on the 14th of March 2023. Not only is it a major release with a lot of new improvements and bug fixes, but it is also the first release that Adobe has done, using a public voting system for the Open Source release. 

  Magento 2.4.6 highlights


 3. Top sikkerhedspraksis i Magento og hvordan man implementerer dem

  Top sikkerhedspraksis i Magento og hvordan man implementerer dem

  Iforestil dig at lade døren stå åben til din butik efter lukning eller. Eller ikke installere nogen sikkerhedsforanstaltninger, såsom et alarmsystem, hvis nogen forsøger at bryde ind i din butik. Det ville du nok ikke gøre.
  Hvis du har en online butik, er der også nogle sikkerhedsforanstaltninger, du bør tage, for at holde din butik og dine kunders data sikre. Faktisk burde det være en af ​​dine topprioriteter.
  Magento er en meget kraftfuld open source platform – men som med enhver anden platform er den ofte målrettet mod serverangreb, kreditkort skimming, cross-domæne scripting, fjernudførelse af kode osv.
  Selvom der ikke er nogen måde at eliminere alle sikkerhedsrisici, er der trin, du kan tage for at gøre din butik til et mindre sandsynligt mål. Denne artikel vil dække de bedste bedste fremgangsmåder, du bør følge. Artiklen er baseret på vores mange års erfaring og på Adobes security best practices gui


 4. Kaffekapslen Hyva

  Kaffekapslen Hyva


 5. Magento 2.3 End of Life

  Magento 2.3 End of Life

  Magento 2.3-udgivelseslinje blev offentligt tilgængelig i 2018 og siden 2020 har den haft parallel understøttelse med 2.4-linje. Magento leverer løbende nye versioner for at forbedre funktionerne, forbedre sikkerheden og understøtte teknologiopdateringer. Det betyder, at nogle gange når versioner "End of Life" (EOL).


 6. 2022 vConnect Recap - Sikke et år det har været

  2022 vConnect Recap - Sikke et år det har været

  2022 har hidtil været et spændende år for vConnect!

  Her er opsummeringen af ​​de mest spændende højdepunkter i det forløbne år.


 7. Black Friday 2020; hvad man kan forvente, og hvordan man forbereder sig

  Black Friday 2020; hvad man kan forvente, og hvordan man forbereder sig

  Ferieudsalgssæsonen uden overdrivelse kan kaldes den vigtigste periode inden for e-handel.


 8. What is the difference between Store Locator, Pickup Locator and In-store pickup

  What is the difference between Store Locator, Pickup Locator and In-store pickup

  The Coronavirus pandemic will leave a huge mark on the history of our civilization. We can surely conclude that the world has been divided into ‘before’ and ‘after’. People acquired new habits and their consumption behaviour was also changed. The pandemic became a catalysator of engrossing growth of eCommerce, meanwhile making ‘Digital’ and ‘Contactless’ became synonyms with ‘Safe’.  
  New ‘post-pandemic’ customers feel more confident buying online than their ancestors. Moreover, their expectation of buying experience is no longer differentiated by offline/online sales


 9. Top security best practices in Magento and how to implement them

  Top security best practices in Magento and how to implement them

  Imagine leaving the door open to your shop after closing or. Or not installing any security measures, such as an alarm system, in case someone tries to break into your store. You probably would not do that.
  If you have an online shop, there are also some security measures you should take, to keep your shop and your customer’s data safe. In fact, it should be one of your top priorities.
  Magento is a very powerful open-source platform – but as with any other platform, it is often targeted for server attacks, credit card skimming, cross-domain scripting, remote code execution, etc.
  Even though there is no way to eliminate all security risks, there are steps you can take to make your shop a less likely target. This article will cover the top best practices you should follow. The article is based on our many years of experience and on Adobes security best practices guide.


 10. Magento 2.4.5 release – What is new?

  Magento 2.4.5 release – What is new?

  The Magento 2.4.5 version is here! It is a huge release, so we dived into the release notes to bring you the most important highlights of this release.


 11. Magento 2.3 End of Life

  Magento 2.3 End of Life

  Magento 2.3 release line became publicly available in 2018 and since 2020 it's had parallel support with 2.4 line. Magento continuously provides new versions to enhance features, improve security and support technology updates. This means, that sometimes, versions reach “End of Life” (EOL).


 12. The impact Covid 19 had on eCommerce and online shopping behaviour, trends, and how to react to it.

  The impact Covid 19 had on eCommerce and online shopping behaviour, trends, and how to react to it.

  Have you given thought to how much the Corona crisis changed the world? A bit more than 2 years after it ‘hit us, we can definitely say that we were not prepared enough. But as we all know, “every coin has two sides” and wherever there’s bad, there’s also some good!
  The coronavirus pandemic has for sure left its marks on our lives, both in personal and professional matters. It’s been and (kind of) still is a time of uncertainty, anxiety, and sometimes even overcautiousness. All the restrictions and prohibitions, the health and economic crisis, the limitations in terms of our own lives – how could this not affect us in some way?

  Well, if we, as people, could not think of many positive sides of Covid, there were a few business fields that were on the top during the pandemic. It’s no big surprise that one of those business sectors is e-commerce. Electronic business, a.k.a. e-business is, of course, not new to anyone. It’s a well-known practice of offering goods, services, and oth


 13. Hvilken Magento Frontend skal du vælge?

  Hvilken Magento Frontend skal du vælge?

  There are many Magento frontends to choose from, but which one is the right choice for you? We break down the most popular choices for you here and compare them to each other.


 14. 5 nyttige tips til din webshop

  5 nyttige tips til din webshop

  5 nyttige tips til din webshop i 2022! Gode tips til at øge din konverteringsrate og fastholde dine kunder.


 15. Langsom Magento og hvordan du løser det

  Langsom Magento og hvordan du løser det

  Vi kommer her med 8 af de mest almindelige fejl vi støder på når vi ser langsomme Magento sider, samt hvordan fejlene fikses.


 16. Hvorfor er din webshop hastighed vigtig

  Hvorfor er din webshop hastighed vigtig

  Mange faktorer på din webshop kan påvirke indlæsningstiden; filstørrelser, server/host, ineffektiv kode, for mange plugins. Vi kommer her med de vigtigste grunde til at du skal have en optimeret og hurtig webshop